VISION 7D


Vision 7D är ett ledande koncept för Skåne Hansa som vi vill sprida. Det kan enkelt överföras till våra kunder, partnerföretag och entreprenörer. Tillämpning av detta koncept resulterar i stor optimering och samordning av samarbete och minskning av eventuella konflikter. Om det uppstår inkonsekvens i tillverkningsprocessen underlättar vår perfekta dokumentation snabba och effektiva lösningar.


Vi tror att vårt tillvägagångssätt för teammaking och våra principer är nycklarna för att utveckla ansvarsfull produktion, utsökt kvalitet och hållbarhet hos våra produkter, förbättring av den nya tekniken och fruktbart samarbete.


BREDD DJUP HÖJD


De tre första dimensionerna relaterar till noggrannheten i vårt arbete och realistiska tänkande. Vi fokuserar på att förbereda våra produkter med precision till en millimeter, så att de enkelt och snabbt kan monteras på byggarbetsplatser.


TID


Tidskontroll startar från de allra första beräkningarna och är närvarande under alla produktionsstadier, inklusive konstruktion, produktionskontroll, transport, montering, slutlig bygginspektion och garantiperiod. Högkvalificerad personal, den nyaste tekniken och konstant kontroll över tillverkningsprocessen möjliggör tidsminskning i varje steg i produktionen.


KOSTAR


I våra projekt har vi en löpande kostnadskontroll baserad på detaljerade beräkningar som gör att vi kan svara omedelbart vid budgetöverskridande.


KVALITETSKONTROLL


Kvalitetskontroll börjar för oss i det ögonblick då en arkitekt drar första raden i det framtida projektet. Vårt arkitekts team arbetar med kunder för att skapa en kvalitetskontrollista för dokumentation, material och verk.


EKOLOGI


Som ett exempel fokuserar vår vård på ekologi inte bara på implementering av koldioxidsäker cement till tillverkning av prefabricerade betong utan också på att minska mängden stål, betong och andra komponenter i produktionsprocessen. Vi optimerar också transporterna för att minska avgasutsläpp och hanterar våra byggarbetsplatser med miljöansvar. Ekologi är vår främsta angelägenhet, av denna anledning har alla ansträngningar gjorts för att minska den negativa effekten av prefabricerad betongproduktion, som vi har gett som exempel, på den naturliga miljön.


VARAKTIGHET


Till exempel tillåter alla dimensioner av vårt tillverkningskoncept av prefabricerade betong oss att skapa tekniskt perfekta och hållbara produkter. Hållbarheten är en effekt av synergi och ett resultat av både handlingar och principer för Skåne Hansa.